Κοπή της Πίτας 2014 @The Hub Events

http://www.youtube.com/watch?v=LaeuLCpv5eE